Bij ieder bezoek aan een website, laat je digitale sporen na. Of je dat wilt of niet. Soms geef je zelf je persoonlijke gegevens door bijvoorbeeld een mailadres in te vullen. Deze privacyverklaring gaat over hoe jij mag verwachten dat wij binnen Gewoon Bewust, omgaan met jouw informatie.

Je mag van ons zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid verwachten in de beveiliging van de website en andere digitale omgevingen en de verwerking van de informatie die je mij bewust gegeven hebt, om bijvoorbeeld informatie te krijgen of een afspraak te maken.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt is dat jouw informatie van jou is. Wij willen daar zo min mogelijk van hebben. Dat betekent ook dat wij niet werken met bezoekersprofielen of jouw informatie beschikbaar stellen aan derden.

Gegevens die je zelf geeft

Aanmelden via het contactformulier op de site

Als je je aanmeldt voor een afspraak of voor een cursus, dan weet je vanuit de informatie op de website waarvoor je je opgeeft. Je gegevens gebruiken wij alleen voor datgene waarvoor je je opgeeft. Wij gebruiken je mailadres om je te antwoorden via de mail, je telefoonnummer om je terug te kunnen bellen.

Als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief dan gebruiken wij je gegevens alleen daarvoor. De nieuwsbrief versturen wij onregelmatig als er iets interessants te delen is of als er informatie over nieuwe producten te melden is.

Vastlegging persoonlijke gegevens sessies

De informatie die jij aan ons geeft tijdens sessies wordt in de vorm van aantekeningen op papier vastgelegd. Deze informatie dient alleen ter ondersteuning van ons in jouw begeleiding. Als je daar behoefte aan hebt kun je inzage hierin krijgen.

Mocht er, in verband met een traject betaald door de werkgever, een digitaal verslag door ons worden gemaakt, dan heb jij daar altijd van te voren inzage in. Pas na jouw goedkeuring gaat de informatie naar jouw werkgever. Verder hebben wij de bestanden op onze computer zodanig beveiligd dat niemand anders er bij kan.

Verslagen Gewoon Bewust opleidingen

De verslagen die jij zelf maakt stuur je via Google Mail naar ons toe. Je verslag wordt op onze computer opgeslagen in een beveiligde omgeving. Vervolgens maken we een verzamelverslag van de deelnemers van jouw groep. Dit verzamelverslag wordt dan weer aan alle betrokkenen gestuurd via Google Mail. De verslagen worden alleen gebruikt om onderling ervaringen uit te wisselen.

De beveiliging van Google is geregeld in hun privacybeleid waarover je hier meer kunt lezen.

Administratie in Google drive

Voor de facturering vragen we naar jouw adresgegevens. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verwerken van de facturen. De financiële administratie van Gewoon Bewust staat in Google Drive. Hierop is ook weer het privacybeleid van Google van toepassing.

Delen met derden

Wij delen je gegevens uitsluitend met anderen als dat noodzakelijk is vanuit wetgeving, contractuele overeenkomst met bijvoorbeeld je werkgever of om andere redenen die te maken hebben met de bedrijfsvoering van Gewoon Bewust. Wettelijk delen wij gegevens met de Belastingdienst, namelijk je factuurgegevens. Wij delen de factuurinformatie ook met de accountant voor de jaarlijkse cijfers die wij verplicht zijn te laten opstellen en controleren.  De website-host (MijnDomein) zorgt voor opslag van de gegevens uit de contactformulieren. Verder zijn voor de nieuwsbrief, als je je daarvoor hebt opgegeven, je naam en mailadres opgenomen in onze bestanden in Mailchimp waarmee wij de nieuwsbrieven versturen. Met Mailchimp en MijnDomein hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Je gegevens worden dus nooit gebruikt voor of verkocht aan derden, anders dan hiervoor genoemd!

Onder aan elke nieuwsbrief vind je altijd de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of je af te melden.

Gegevens die wij automatisch ontvangen

Als je de website van Gewoon Bewust bezoekt, wordt het IP-adres (adres van je computer) automatisch opgeslagen. Dit gaat via Google Analytics. Eerlijk gezegd gebruiken wij deze informatie verder niet.

In Mailchimp wordt opgeslagen of je een nieuwsbrief hebt geopend en wat er daarna is gebeurd. Ook met deze gegevens doen wij alleen iets in algemene zin: we kijken naar patronen. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen van de lijst hebben de mail geopend en hoeveel hebben doorgeklikt. Wij gebruiken geen informatie gekoppeld aan specifieke personen.

Beveiligingsbeleid

Alle devices die wij gebruiken waarop jouw gegevens mogelijk zichtbaar zijn, zijn beveiligd. Alle online diensten, zoals Mailchimp, zijn ook beveiligd met wachtwoorden. De wachtwoorden die we gebruiken zijn uniek en willekeurig. De internetverbinding met www.gewoonbewust.nl is beveiligd via TLS. Dit kun je controleren doordat het adres in de adresbalk begint met ‘https’ en je een hangslotje ziet.

Cookies

Technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van je computer.

Deze algemene bezoekgegevens worden door Google opgeslagen op hun servers (in de VS). Klik hier voor het privacybeleid van Google.

Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is voor het werk dat wij met je doen en dus waarvoor je gegevens worden verzameld. Concreet: de gegevens van bestaande cliënten worden niet langer bewaard dan twee jaar na afloop van de laatst genoten begeleidingssessie of cursus. De gegevens van potentiële cliënten worden niet langer bewaard dan een jaar na het eerste contact indien er geen overeenkomst tot stand komt. Er is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem contact op en wij maken het, uiterlijk binnen twee werkdagen, voor je in orde. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.